Foreningen Qmen arbejder for ligestilling.

Formålet er at opnå reel ligestilling for både mænd og kvinder.

Den 26- 28 august 2016 afholdt vi en stor kvindekonference, Q16, på Hotel Scandic Jacob Gade i Vejle. Konferencens formål var at sætte fokus på ligestilling i Dagens Danmark. Vi inviterede en perlerække af forskere, meningsdannere og fagfolk, som inspirerede os viden og debat.

Q16 Kvindekonferencen sluttede af med et brag af en søndagsdebat, hvor forfatter Elmas Berke, folketingsmedlem Mette Gjerskov og debattør Emma Holten fik salen til at syde af latter, debat og knivskarpe udsagn. Vi fik gode input med til det videre ligestillingsarbejde.

Ligestilling er en proces. Processen påvirkes hele tiden i forskellige retninger. Ligestilling er ikke en statisk tilstand. Processen skal hele tiden holdes i gang, og kursen skal fastholdes. Netop derfor er det vigtigt, at vi holder ligestillingsdebatten kørende, fordi begge køn nyder godt af, at udfordringerne i forhold til at opnå reel ligestilling bliver taget op. I dag handler ligestilling derfor i meget lille grad om juridiske rettigheder. Ligestillingspolitikken har skiftet fokus i takt med, at vi dels har opnået ens rettigheder, men også fordi, vi har fået en ny forståelse for og indsigt i, hvad køn er. Fokus i dag er at mænd og kvinder skal opleve, at de har lige muligheder.

En af konklusionerne på Q16 konferencen var, at den største trussel mod ligestilling er, at vi tror vi har det, og derfor ikke fastholder og udvikler den reelle ligestilling for mænd og kvinder. Et gennemgående tema var ligeledes, at det er vigtigt at få mændene med i ligestillingsarbejdet. Mænd har også brug for reel ligestilling.

Arbejdsgruppen vil følge op på Kvindekonferencen, ved at skabe gode rammer og vilkår for ligestillingsarbejdet. Derfor tager vi nu initiativ til at danne foreningen Qmen. Foreningens formål er at arbejde for ligestilling mellem kønnene gennem videndeling , foredrag, debat, event og netværk. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Dato for stiftende generalforsamling vil snarest blive oplyst.

Kærlig hilsen initiativgruppen.

 

SIDEN ER UNDER UDARBEJDELSE

FACEBOOK

Følg os på FACEBOOK

MEDLEMSSKAB

Bliv medlem af foreningen Qmen

KONTAKT

Vi vil rigtig gerne tale med dig...